Hizmetlerimiz

BİREYSEL  HİZMETLER;

 • ANKET/ÖLÇEK HAZIRLAMA, UYGULAMA
 • VERİ GİRİŞİ
 • SPSS, AMOS, LİSREL VE AHP İLE VERİ ANALİZİ
 • TEZ ÖNERİSİ VE TEZ İÇİN ARAŞTIRMA MODELİ TASARIMI
 • TEZ İÇİN ANALİZLERİN YAPILMASI
 • TABLO VE GRAFİK DESTEKLİ RAPORLAMA
 • AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN YORUM VE RAPOR DESTEĞİ
 • SPSS ANALİZ ĞİTİMİ
 • AMOS ANALİZ EĞİTİMİ
 • TEZ KOÇLUĞU

KURUMSAL HİZMETLER;

 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
 • ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
 • KURUM VE ÇALIŞAN PERFORMANS DEĞERLEME
 • PAZAR ARAŞTIRMASI
 • PERSONEL VE YÖNETİCİ EĞİTİMİ
 • İKY VE MÜLAKAT DESTEĞİ
 • İŞ ANALİZİ VE ÜCRET YÖNETİMİ
 • REKABET GÜCÜ DEĞERLEME
 • SWOT ANALİZİ
 • STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI
 • REKLAM VE PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK DESTEĞİ
 • İŞ SÜREÇLERİ TASARIM DESTEĞİ
 • KURUMSAL YAPILANDIRMA
 • İNOVASYON YÖNETİMİ